Yurtdışına Aktarım Açık Rıza Formu

FARKLABS ETKİNLİKLERİNE KATILIM VE ELEKTRONİK BÜLTEN GÖNDERİMİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

“FARPLAS OTOMOTİV A.Ş. - FARKLABS ETKİNLİK KAYDI VE BÜLTEN LİSTESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ”nin tamamını okudum, anladım ve Farplas’ın Kanun çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve yurt dışına aktarımı hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Farplas tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirilmiş olduğumu, Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.