Kullanıcı Aydınlatma Metni

FARPLAS OTOMOTİV A.Ş.

FARKLABS ETKİNLİK KAYDI VE BÜLTEN LİSTESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Farplas Otomotiv A.Ş.  (“Farplas”) tarafından hazırlanmıştır.

Etkinlik katılımcı kaydı esnasında Farplas’a ilettiğiniz, ad-soyad, iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası), çalıştığınız kurum, pozisyon ve mesleki deneyim bilgileriniz ile F+ Ventures - Farklabs kapsamında düzenlenen etkinliklere katılım durumu bilgileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla Farplas tarafından, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde saklanarak işlenecek ve Fark Holding A.Ş. bünyesindeki diğer topluluk şirketlerine, yurt içindeki tedarikçilere ve gerektiğinde yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir:

  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Bunun yanı sıra, F+ Ventures - Farklabs etkinlikleri hakkında bilgi ve elektronik bülten almak için onay vermeniz durumunda, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca ilgilenebileceğiniz konularda bülten ve iletileri tarafınıza ulaştırılması aracılığı ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla işlenecektir.

 

Belirtilen kişisel verileriniz, aynı amaçlarla etkinliğin ve bülten gönderimi faaliyetlerinin düzenlenmesinde beraber çalışılan, yurt dışında mukim tedarikçilere, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bu doğrultudaki açık rızanıza dayanılarak aktarılacaktır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Farplas’a iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Bilgileri

 

Unvan:                 Farplas Otomotiv A.Ş.

Adres:                  TAYSAD OSB 3. Cad.  31. Sk. No: 1 41420 Çayırova/KOCAELİ

E-posta adresi:   [email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.